TCHEALTH/VENTURA HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

TCHEALTH ve VENTURA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, “Sağlıkta Dönüşüm” reformunun çekirdek bilgi sistemlerini geliştiren ve işleten, sağlık sektörünün tüm paydaşlarına yönelik bilgi sistemi çözümleri üreten öncü sağlık bilişimi grubudur.

ALIS Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

VİTALIS Kan Ürünleri ve Transfüzyon Bilgi Yönetim Sistemi 

Interacto İlaç Bilgi Sistemi

PAGO İnsan kaynakları Yönetim Sistemi

Commentum Entegre Lojistik Sistemi

RiPACS, RIS, PACS Sistemleri

Redimo Mali Yönetim Sistemi (İhtiyaç Yönetim Sistemi) 

VenCC Ortam Denetleme Sistemleri

LISSpy – Kit Denetleme Sistemi

 

 

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.